Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Kányád község portálja

RSS Twitter   

Super User

Super User

Lorem ipsum

Webhely URL:: http://joomlart.com

2021. szeptember 21., kedd 16:46

Európa a Brexit után!

EUROPE FOR CITIZENS

2.1: Town Twinning

Kányád, 2021. szeptember 9-12

Európa a Brexit után! 

 

Kányád község polgármesteri hivatala a 2018-as Változó Európa=Új lehetőségek sikeres projekt folytatását kezdeményezi, vállalva az esemény lebonyolítását. A 2018-as projekt lezárásakor a partnerek egyetértettek, hogy tovább kell lépni, folytatni kell az együttműködést. A házigazda bevonja a helyi lakosokat a lehető legmagasabb számban. Megszervezi a vendégek utazását és ellátását, biztosítja a projekt lebonyolításához szükséges eszközöket és helyszíneket. Koordinálja és megszervezi a programok gördülékeny menetét. Az új partnertelepüléssel a konferencia keretei között együttműködési megállapodást ír alá. A projekt végén a partnervárosok segítségével összeállít egy összegző füzetet és DVD-t, amely segítségével népszerűsíteni tudja a projekt  eredményeit. Hosszútávú cél, hogy a partnerek egymást segítve fejlődjenek, a változó körülmények között új gazdasági, társadalmi megoldásokat keressenek. A projektet kiterjesztjük egész régióra, Udvarhelyszékre, több 20000 embert fog érinteni.

2020. november 13., péntek 20:02

Felhívás

2019. máj. 22., szerda 08:38

Értesítés

2018. október 22., hétfő 08:17

Anunţ public

NR 1544 /22.10.2018

ANUNȚ PUBLIC

Primăria Comunei Ulieș anunță pe cei interesați că scoate la licitație”Dezăpezirea drumurilor comunale din comuna Ulieș”județul Harghita, pentru perioada 15.11.2018-31.03.2019.
Ofertele se pot depune la sediul primăriei cel târziu 14.11.2018.

Prețul maxim la care se încadrează primăria pentru acest serviciu este:

  • 7 litri de combustibil/oră (oră de funcționare)
  • 80 de lei/zi (zi de lucru-dezăpezire, așternare material antiderapant etc)


Pentru informații sunați la 0266-222001.

Ulies, la 22.10.2018

2018. augusztus 24., péntek 09:47

Álláshirdetés

Primăria COMUNEI ULIEȘ, judeţul Harghita

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:
Consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul de cadastru, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ulieș,

Condiţii de participare:

-    candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Condiţii specifice:
-    studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: Științe Economice, Arhitecturii și a urbanismului; Ingineriei geologice, mine, petrol și gaze, științei pământului și atmosferei; Ingineria resurselor vegetale și animale;
-    vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minim 1 an;

Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ulieș

-    candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice:
-    studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe juridice;
-    vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minim 1 an;

Referent, clasa III, grad profesional asistent la Compartimentul agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ulieș

Condiţii generale
-    candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice:
-    studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat
-    vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minim 6 luni;

Referent, clasa III, grad profesional asistent la Compartimentul de asistență socială și de stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ulieș

Condiţii generale
-    candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice:
-    studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat
-    vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minim 6 luni;

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din HG 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.
Bibliografia concursurilor organizate respectă prevederile art. 21 al. (3) și (4) din Hotărârea Guvernului nr.: 611/2008.

Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;

Proba scrisă va avea loc în data de 24 septembrie 2018, ora 10.00.
Interviul se va organiza conform dispoziţiilor art. 56 din HG nr. 611/2008.

Informaţii suplimentare, bibliografia necesară, anunțul de organizare a concursului precum și fișa postului se găsesc pe site-ul comunei ulieș: www.kanyadkozseg.ro, www.comunaulies.ro. Pentru informaţii suplimentare legat de concursul de recrutare, candidaţii se pot adresa Persoanei desemnate cu atribuții de secretar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ulieș, Comuna Ulieș sat Ulieș nr. 30, jud. Harghita. Telefon: 0266-222.001

1. oldal / 17
 
 

Fotógaléria

Jásfalva
Image Detail
Czire Alpár fot...
Image Detail
Ége
Image Detail
Székelydálya
Image Detail
Hlavathy Károly...
Image Detail
Ége
Image Detail